Aktualizace výkazu FIN 2-12 M – algoritmus nápočtu části X. Mimořádné události

Účetní výkazy

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

24. 6. 2022

22. června vyšla pod číslem 160/2022 Sb. novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. Dle této novely od 1. července budou mít veškeré ÚSC povinnost sledovat příjmy a výdaje spojené s mimořádnými událostmi. Podrobněji jsme o tom na metodickém portálu psali v příspěvku zde. Tyto mimořádné události budou vyhlašovány na stránkách MFČR. Číselník mimořádných událostí bude dvoumístný a bude řazen chronologicky ve vzestupné řadě. Jako první mimořádná událost bude v číselníku uvedena 01 – Pomoc Ukrajině.

Jednotlivé příjmy a výdaje související s mimořádnými událostmi budou vykazovány v detailu Paragraf, Položka, Nástroj a Prostorová jednotka, a to ve zvláštních tabulkách pro příjmy (část X.a) a pro výdaje (část X.b). Viz obrázek níže.

Za účelem nápočtu výkazu bude zaveden nový samostatný účetní okruh na syntetickém účtu (SÚ) 792 a princip plnění tabulek v části X. bude následující:

 

  • Část X. se bude kompletně napočítávat pouze z účetních zápisů s SÚ = 792
  • Číslo mimořádné události bude sledováno ve slově AÚ (pro Pomoc Ukrajině tedy bude AÚ = 0001)
  • Pro účet 792 bude rozvrhem otevřena kompletní rozpočtová skladba (z hlediska pořizování zápisů se tedy bude chovat obdobně jako SÚ = 231)
  • Vyrovnanost účetního okruhu SÚ = 792 bude zajišťovat AÚ = 0000