Manage smartly
+420 567 309 136
Přestupkové řízení

Přestupkové řízení (PRR)

Tento modul Přestupkové řízení řeší kompletní agendu přestupků. Postup zpracování přestupkového případu je zcela určen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Základní funkce modulu

 • Propojení s dalšími subsystémy
 • Hromadné operace (odesílání, ověření osob v ISZR, vytváření kopií, apod.)
 • Umožňuje navázat přestupková řízení ke spisu i s dotčenými subjekty spisu, spojit vybrané případy
 • Přestupky jsou evidovány v denících s definovaným přístupem pro povolená funkční místa
 • U přestupku eviduje zúčastněné osoby, paragrafy, události
 • Eviduje pohledávky viníků
 • Automatizace některých funkcí
 • Umožňuje založit případ ze spisu ze subsystému SSL

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Každý případ přestupku je řešen od počátečního podání až po vytvoření rozhodnutí, případně vyřízení odvolání. K případu je možné výběrem z registru externích subjektů připojit budoucí účastníky řízení a ostatní osoby (obviněný, poškozený, navrhovatel, svědci, apod.). Nezbytností je volba přesné identifikace přestupku (tj. zákon, paragraf, odstavec, písmeno). Modul dále umožňuje pořizovat obsílky, události v případu (rozhodnutí, postoupení, zastavení řízení, atd.), pořádkové pokuty nebo obecné písemnosti. Pro všechny tyto písemnosti jsou vytvořeny šablony, do kterých se vygenerují osobní údaje účastníků, údaje o místě a času konání přestupkového řízení, údaje o výši pokuty, nákladů řízení apod. Z případů lze vytvořit předepsaný roční statistický výkaz. Při prvotním zakládání případu v modulu lze navázat na již založený spis v SSL výběrem spisu podle čísla jednacího nebo podle jeho identifikátoru (PIDu). Z aplikace Přestupky lze zapsat přestupky do ISEP. Z Informačního systému evidence přestupků lze načíst detail zápisu přestupku či provést lustraci příslušné osoby.

Výhody a přínosy

 • Řeší přestupek od podání až po rozhodnutí
 • Implementace zákonů do modulu
 • Tiskne sestavy podle různých kritérií
 • Zápis přestupků do ISEP, lustrace osob přes ISEP a načítaní zápisů přestupků zaevidovaných v ISEP
 • Všechny písemnosti založené při řízení se mohou vložit do spisu
 • Sleduje platby; platby lze rozdělit do splátkového kalendáře
 • Vytváří a tiskne statické výkazy za určené období
 • Obsahuje registry vozidel, rychloměrů, osob

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno