Manage smartly
+420 567 309 136
Správní řízení

Správní řízení (SPR)

Vedete správní řízení? Potřebujete mít o nich přehled? Chcete dohlížet na jejich průběh a hlídat plnění lhůt? Tak právě pro Vás tu máme program Správní řízení, který Vám pomůže tyto problémy vyřešit.

Základní funkce modulu

 • Centrální administrace správních řízení a správních úkonů
 • Personalizace druhů řízení pro oprávněné úřední osoby
 • Centrální jednotná evidence formulářů a tiskových sestav
 • Evidence oprávněných úředních osob a účastníků řízení s jejich vyznačením postavení v řízení
 • Evidence správních úkonů a ostatních dokumentů
 • Vedení spisové dokumentace, příjem a odesílání dokumentů přes spisovou službu
 • Evidence správních poplatků a sankcí s možností vazby na ekonomický systém
 • Sledování dodržování různých druhů lhůt
 • Manažerské pohledy a výstupy

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Aplikace Správní řízení podporuje vedení správních řízení, poskytuje metodickou podporu, umožňuje centralizaci formulářů, podporuje elektronizaci spisové dokumentace, kontroluje dodržování lhůt. Umožňuje manažerský pohled na vedená správní řízení a poskytuje přehled o vytíženosti referentů.

Výhody a přínosy

 • Metodická podpora vedení správních řízení
 • Podpora vedení spisové dokumentace
 • Sjednocení tiskových výstupů
 • Maximální využití funkčností jádra spisové služby, především příjem a odeslání dokumentů
 • Aktuálnost údajů o subjektech využitím kartotéky subjektů napojené na centrální registry
 • Manažerský přehled o průběhu řízení
 • Podpora sledování vytíženosti referentů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno