Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC Partner Program

Společnost GORDIC® se na základě požadavků trhu v oblasti IT a souvisejících legislativních norem rozhodla rozšířit stávající síť odborně kvalifikovaných partnerů o další subjekty, kterým bude umožněno zajišťovat distribuci programového vybavení edic GINIS® Enterprise+ a Gyber Enterprise+ a poskytovat vlastním jménem služby rozvoje a integrace těchto edic u koncových zákazníků.


Základní teze

GORDIC® tímto krokem jednoznačně deklaruje otevřenost pro distribuci svých softwarových produktů jinou cestou než výhradními dodávkami pod svým vlastním jménem.

responzive-550.png

V rámci programu GORDIC® Partner program (dále také „GPP“) umožní společnost GORDIC® registrovaným dodavatelům získat přístup k unikátním školicím materiálům a know-how společnosti GORDIC®, realizovat dodávky, implementace a integrace software společnosti GORDIC® a na základě dosažené úrovně kvalifikace čerpat z bonusového programu zahrnujícího mj. slevy proti standardním cenovým hladinám ceníku GORDIC®.

Základem obchodního modelu distribuce programového vybavení GORDIC® a souvisejících služeb v rámci GPP bude pro partnery jednotná cenová základna a systém slev dle dosažených úrovní v GPP. Společnost GORDIC® však v rámci GPP nebude jakkoli zasahovat do oprávnění jednotlivých partnerů určovat ceny koncovým zákazníkům dle vlastního obchodního uvážení.

urovne-partnerstvi-gpp-kopie.png


Podmínkou vstupu žadatelů do GPP bude zejména prokázání etické, empirické a odborné kvalifikace, a to jak na úrovni žadatele, tak jeho klíčových pracovníků, jakož i prokázání dostatečné ekonomické a procesní stability, zajišťujících spolehlivost partnerství.

Důležitým faktorem je prokázání odpovědného a systematického přístupu žadatelů k bezpečnosti informací, zejména v oblastech GDPR a kybernetické bezpečnosti. GPP bude, za podmínky splnění těchto kritérií, otevřený všem korektním a odpovědným žadatelům, kteří projeví o partnerství vážný zájem.

Společnost GORDIC® bude v rámci GPP dbát na prohlubování odborné úrovně jednotlivých partnerů v rámci vzdělávacího systému a sdílením znalostní báze. Hlavním cílem GPP je vytvoření sítě certifikovaných partnerů, kteří budou oprávněni a schopni poskytovat vlastním jménem rozvoj a integraci programového vybavení GORDIC®.
V první etapě GPP se veškeré popsané principy vztahují výhradně k edici GINIS® Enterprise+ a GYBER Enterprise+.
Více informací

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr