Charakteristika produktu

Nástroj pro účtování velkého množství pohybů a řešení zápočtu závazků a pohledávek.

Modul je specializovaným nástrojem koncipovaným zejména pro hromadné nebo kumulované účtování velkého množství účetních a platebních pohybů (samozřejmě vyplývajících z primárních dokladů, které svým charakterem dovolují provádět hromadné či kumulované účtování). Umožňuje tedy při zachování detailní průkaznosti jednou operací vygenerovat a poté proúčtovat jakékoli množství dokladů. Dále modul řeší i oblast zápočtů, závazků a pohledávek.

Mám zájem o produkt

Výhody a přínosy

  • Dodržení postupů i kontrolních mechanismů zabraňujících vzniku nevalidních dat
  • Značné snížení časových nároků na tvorbu a účtování účetních dokladů
  • Garantovaný soulad veškerých účetních procesů s aktuální platnou legislativou
  • Možnost propojení s ostatními agendami ekonomického systému GINIS
  • Možnost propojení s ostatními agendami ekonomického systému GINIS
  • Průkaznost účetních dat díky striktnímu dodržování provázanosti na primární doklady
  • Zvýšení efektivity a usnadnění práce i jednotlivých procesů v agendě účetnictví

Zaujal vás produkt
Finanční účtárna ?

Zašlete nám nezávaznou poptávku a my se vám ozveme.

Mám zájem