Manage smartly
+420 567 309 136

Seminář s workshopem napoví, proč se zabývat kybernetickou bezpečností

Žijeme v době, kdy společnost stále více spoléhá na informační a komunikační technologie (ICT) a stává se na nich prakticky závislou.
Výpadek funkčnosti informačních systémů ve veřejné správě, průnik jejich zabezpečením, odcizení nebo porušení integrity dat dnes může zásadním způsobem zkomplikovat či ohrozit fungování nejen jednotlivého úřadu, ale i dalších na něj navázaných institucí a klientů a způsobit značné škody materiální i nemateriální povahy. Zajistit informační bezpečnost v souladu s aktuálními požadavky (včetně zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti) vyžaduje dobře porozumět hodnotě spravovaných informačních aktiv, zabývat se potenciálními ohroženími a slabinami provozovaných informačních systémů a navrhnout vhodná multidisciplinární opatření pro eliminaci rizik.

Co je cílem semináře?
Cílem semináře je poskytnout rychlou orientaci v tématu a usnadnit praktický vstup do řešení kybernetické bezpečnosti v rámci konkrétní organizace. Seminář je pořádán na principu důvěrnosti exkluzivně pro danou organizaci. To umožňuje jít podstatně více do hloubky a konzultovat konkrétní praktické problémy a opatření.

Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen zejména pro manažery zodpovědné za řízení bezpečnosti úřadu jako celku, manažery bezpečnosti ICT, systémové administrátory, klíčové uživatele informačních systémů, případně další zainteresované pracovníky úřadu.

Jaký je obsah semináře?
Seminář je jednodenní a je realizován v místě zákazníka. Sestává z úvodu do problematiky kybernetické bezpečnosti ve formě školení a z interaktivního workshopu. Seminář obsahuje tyto bloky:

 1. Kybernetická bezpečnost pro veřejný sektor
 2. Bezpečnost pro projektové celky
 3. Ochrana informačních aktiv a základy informační bezpečnosti
 4. Interaktivní workshop

Organizace a cenové podmínky semináře

 • Seminář se koná v místě zákazníka.
 • Doporučený čas konání semináře je od 9:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou na oběd.
 • Seminář začíná školením a končí workshopem. Podmínkou účasti na workshopu je absolvování školení.
 • Doporučený počet účastníků je 3-10 osob.
 • Cena semináře je nedělitelná a je stanovena na 19.500,- Kč bez DPH.
 • V ceně je zahrnut čas na přípravu a pracovní materiály do počtu 10 osob.
 • V ceně nejsou zahrnuty cestovní náklady lektora, které jsou účtovány v sazbě 9,- Kč/km.
 • V ceně nejsou zahrnuty náklady na školicí prostory a vybavení (např. projektor, flipchart, catering). Tyto věci si zajišťuje zákazník samostatně.
Máte zájem a zajímá vás jak postupovat?

 1. Kontaktujte svého obchodního zástupce GORDIC, nebo se obraťte přímo na odborného garanta seminářů, kterým je Petr J. Drahovzal, CISA, CRISC (petr_drahovzal@gordic.cz).
 2. Domluvíme se na podrobnostech organizace a termínu uspořádání semináře.
 3. Zajistíte si prostory a účast vašich pracovníků.
 4. Zašlete závaznou objednávku.
 5. Potvrdíme vám přijetí objednávky a termín konání.
 6. Fakturace proběhne po realizaci semináře.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr