CAN Hranice

Společnost CAN Hranice je součástí distribuční sítě firmy GORDIC, která vyvíjí a dodává software pro více než 6000 organizací, převážně z veřejné správy.

CAN Hranice

O společnosti

CAN Hranice se zabývá prodejem, implementací a servisem software firmy GORDIC pro města, obce a další organizace státní správy a samosprávy. Klíčovým produktem je platforma GINIS, která obsahuje desítky modulů. Zabývá se také vývojem nástrojů, které zajistí transparentnost úřadů a zpřístupní občanům online služby.

Nabídka služeb

  • Implementace platformy GINIS
  • Konzultace
  • Školení
  • Metodické vedení

CAN Hranice

Marek Sazima

Svatoplukova 58, 753 01 Hranice
Česká Republika

Tel.: +420 581 615 400

Mobil.: +420 608 477 339

Email: can@infoobce.cz