Mikš Software

Společnost Mikš Software je součástí distribuční sítě firmy GORDIC, která vyvíjí a dodává software pro více než 6000 organizací, převážně z veřejné správy.

Mikš Software

O společnosti

Mikš Software s.r.o. nabízí služby v oblasti výpočetní techniky, dodávky hardware, software, poradenství i školení. Zabývá se zejména prodejem, implementací a servisem software firmy GORDIC pro města, obce a další organizace státní správy a samosprávy. Klíčovým produktem je platforma GINIS, která obsahuje desítky modulů. Mezi její hlavní agendy patří ekonomika, spisová služba a oblast lidských zdrojů.

Nabídka služeb

  • Implementace platformy GINIS
  • Konzultace
  • Školení
  • Metodické vedení

Mikš Software

Lubomír Mikš

Kounicova 6, 602 00 Brno
Česká Republika

Tel.: +420 530 331 741

Email: support@miks.cz