Konference ISSS 2020 proběhla online

2 min čtení

13.01.2021

Události spojené s pandemií Covid-19 loni přinutily organizátory akci přesunout do online prostředí. Všichni účastníci, kteří se připojili na dálku, nebyli ochuzeni o bohatý program prošpikovaný zajímavými tématy.

Online setkání zahájilo téma s názvem Portálová řešení pro města a obce, ke kterému pohovořili odborníci jako Jan Kalina, vedoucí oddělení optimalizace eGovernmentu odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra, Michal Kraus, člen představenstva, ředitel Úseku vývoje a architektury, Operátor ICT, a. s. nebo Jan Dienstbier, obchodní ředitel pobočky Praha, GORDIC, spol. s r.o.

Řeč přišla také na další témata jako například eHealth. Několik let se totiž v Česku mluví o rozvoji IT ve zdravotnictví a mnoho klíčových projektů se již podařilo zrealizovat. Zmínit můžeme třeba eRecept, eNeschopenku, systémy výměny dat, NZIS (Národní zdravotnický informační systém), nebo zdravotnické registry.

Jedním z podstatných legislativních počinů konce roku 2019 se stala novela bankovního zákona umožňující zřízení a využití bankovní identity. Poskytovatelé digitálních služeb dostávají nový, bezpečný a široce rozšířený nástroj k ověřování uživatelů – svých klientů a zákazníků. Tzv. Bank ID tak doplňuje zákon o právu na digitální služby, který zavádí povinnost veřejné správy umožnit využití svých služeb v digitální podobě, resp. právo uživatele takovou službu vyžadovat. Zhruba pět milionů potenciálních uživatelů tímto dostává nové možnosti úspory nákladů a času při vyřizování svých záležitostí online, bezpečně a ověřeně.

Mezi dalšími diskutovanými tématy byly například:

- Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

- Integrovaný regionální operační program 2021–2027

- Digitální technická mapa

Jednotlivé videozáznamy můžete zhlédnout na webu isss.online.

Konference ještě nebyla zcela ukončena a organizátoři již připravují další ročník, který se má konat 31. 5. – 1. 6. 2021 v Hradci Králové.

Tímto vás zveme ke sledování již zveřejněných příspěvků konference minulého roku a pokud to situace umožní, těšíme se na osobní setkání na letošním ročníku ISSS.