Manage smartly
+420 567 309 136

Anonymizace (ANM)

Anonymizace osobních údajů (i jiných textů) ve smlouvách, fakturách či jiných dokumentech je v poslední době čím dál více potřebnou funkcionalitou systémů spravujících tyto dokumenty v elektronické podobě. Systém GINIS umožňuje s maximálním uživatelským komfortem anonymizovat a následně zveřejňovat dokumenty v elektronické podobě na zákonem definovaná (i jiná) místa s podporou validačních mechanismů schvalovacího procesu dle interní topologie organizace.

Základní funkce modulu

 • Zjednodušení práce
 • Úplná anonymizace
 • Anonymizace libovolného obsahu
 • Pokročilé funkce - vzory, šablony a předplnění dat k anonymizaci
 • Anonymizace "jedním kliknutím"

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V rámci anonymizace a zveřejňování elektronických souborů dokumentů využíváme vlastní integrovaný anonymizační software v IS GINIS, který zajišťuje úplnou anonymizaci - po anonymizaci není možné rekonstrukcí metadat (hledání, kopírování či jiné funkce) PDF souboru získat jakékoliv informace ze začerněných míst. Tento nástroj pomáhá naplňovat zákonné požadavky pro zveřejnění, např. zveřejnění smluv, objednávek či faktur. Díky této integraci stačí jen několik kliknutí k tomu, aby jste si otevřeli elektronický soubor k anonymizaci, kde označením textů (obrázků, objektů, komentářů...) , které se mají anonymizovat, a stisknutím tlačítka uložit dojde k uložení anonymizovaného elektronického souboru jako nové přílohy k dokumentu, kterou lze následně zveřejnit. Pokud anonymizujeme již anonymizovaný elektronický soubor dokumentu nebo pokud je typ dokumentu "žádost o zveřejnění", tak se budou elektronické soubory dokumentu ukládat jako nové verze původních (původní elektronický soubor lze kdykoliv zobrazit). Celý proces anonymizace probíhá bezpečně v IS GINIS, protože se soubor nikam neodesílá, ale pracuje se s ním pouze v rámci počítačové (síťové) infrastruktury organizace. Navíc se všechny akce zaznamenávají do transakčního protokolu, který zabezpečuje dostatečnou autenticitu. Odstraněním důvěrných informací před jejich zveřejněním jsou splněny legislativní požadavky uvedené např.: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výhody a přínosy

 • Zvyšuje korektnost organizace vůči svým smluvním partnerům
 • Pomáhá naplňovat zákonné požadavky pro zveřejnění
 • Nízké pořizovací náklady
 • Šetří čas a peníze
 • Bezpečná anonymizace v rámci IS GINIS
 • Snížení rizika úniku informací

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno