Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Elektronické podání DPH (metodická a SW podpora v IS GINIS Express)

Komu je kurz určen?

Účetním a technickým pracovníkům, kteří zabezpečují výstup daňových podání v oblasti rozpočtů územní úrovně a příspěvkových organizací, kteří používají pro zpracování evidence DPH moduly IS GINIS Express.

Obsah školení

  • Úvod
  • Legislativní změny a jejich popis
  • Hlavní zásady metodiky DPH, včetně změn
  • Komunikace s daňovým portálem (EPO)
  • Nastavení a obsluha modulu GINIS Express PED pro podání dat do EPO
  • Zpracování a výstup dat z modulu GINIS Express UCR®
  • Tvorba, úprava, podání dat v modulu GINIS Express PED
  • Diskuze

Proč se školení zúčastnit?

Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o podmínkách a postupech při elektronickém podání dat pro finanční správu MF ČR v oblasti DPH, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady. Cílem je, aby naši zákazníci, plátci DPH, získali přehled a orientaci v elektronickém podání a uměli ho aplikovat do praxe.

Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH.
Cena: 1.450 Kč (bez DPH)

Elektronické podání DPH (metodická a SW podpora v IS GINIS Express)

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.