Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard - Pohledávky III.

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro uživatele informačního systému GINIS řešící oblast evidence vymáhání pohledávek.

Obsah školení

  • metodika a legislativa vymáhání pohledávek, základní pojmy
  • nastavení vymáhání (základní konfigurace)
  • představení variant vymáhání
  • vazba modulu GINIS DDP na Spisovou službu GINIS DRMS v oblasti vymáhání
  • praktický příklad postupu vymáhání v modulu GINIS DDP
  • praktický příklad vazby na Spisovou službu GINIS DRMS
  • možnosti tiskových výstupů pro vymáhání v modulu GINIS DDP

Proč se školení zúčastnit?

Rozšiřující školení pro uživatele informačního systému GINIS, řešící oblast vymáhání v rámci agendy pohledávek Daně, dávky a pohledávky GINIS DDP. Účastníci školení budou zevrubně seznámeni s doporučenou metodikou, legislativními požadavky, technickými možnostmi nastavení při vymáhání prostřednictvím teoretického výkladu a praktickými ukázkami doporučených postupů v modulu Daně, dávky a pohledávky GINIS DDP.
Cena: 2.100 Kč (bez DPH)

GINIS Standard - Pohledávky III.

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.