Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard - Veřejné zakázky II.

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro uživatele informačního systému GINIS v oblasti veřejných zakázek.

Obsah školení

  • administrace modulu
  • třídění veřejných zakázek
  • významy rozšířených údajů seznamových oken
  • vazba na plán
  • procesní postupy vazeb úkonů
  • generování návrhů smluv
  • schvalovací proces
  • profil zadavatele
  • rozhraní na systémy třetích stran
  • Praktická ukázka pokročilé obsluhy v modulu GINIS EVZ

Proč se školení zúčastnit?

V rámci tohoto rozšířeného školení se dozvíte více informací jak třídit veřejné zakázky, správné procesní postupy vazeb úkonů a významy rozšířených ůdajů seznamových oken nebo vám ukážeme praktické ukázky pokročilé obsluhy v modulu evidence veřejných zakázek GINIS EVZ.
Cena: 2.100 Kč (bez DPH)

GINIS Standard - Veřejné zakázky II.

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.