Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Provozní plnění podmínek GDPR - zpracování osobních údajů dle GDPR v praxi

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro pracovní pozice a role řešící bezpečnost zpracování osobních údajů.

Doporučené vstupní znalosti:
GDPR – úvod do problematiky

Obsah školení

  • důležité aspekty vstupní analýzy dopadů nařízení GDPR na organizaci
  • důležité detaily inventarizace a klasifikace osobních údajů
  • právní základ účelů zpracování a minimalizace doby uchování osobních údajů
  • rozbor životních cyklu osobních údajů v rámci účelu zpracování
  • smluvní vztahy se zpracovateli, příjemci, dodavateli IS a služeb ICT 
  • odpovědnost za zpracování osobních údajů a činnost Pověřence
  • aplikace bezpečnostních opatření, zvyšující zabezpečení zpracování
  • detailní monitoring operací a souborů operací zpracování
  • nástroje pro plnění povinností správce plynoucích z práv subjektů údajů
  • systémy a nástroje detekující incidenty úniků osobních údajů

Proč se školení zúčastnit?

Navazující školení, které seznamuje s nutností plnění provozních povinností, požadovaných nařízením GDPR, řešící ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Jedná se především o sezná- mení s analytickou činností, posouzení rizik dopadů zpracování osobních údajů na subjekt dat, implementaci přiměřených bezpečnostních opatření a provozní povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů.
Cena: 2 100 Kč (bez DPH)

Provozní plnění podmínek GDPR - zpracování osobních údajů dle GDPR v praxi

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.