Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ekonomika veřejné správy

V rámci vzdělávacího programu Ekonomika veřejné správy Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 63 školení:

Nejbližší školení:

  Elektronické podpisy (eIDAS) I. - metodické školení

  Cílem kurzu je seznámit účastníky obecně metodicky s nařízením eIDAS, požadavky zákona 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a jejich dopady na ostatní zákony, vyhlášky a normy. Účastníci se seznámí s metodickými návrhy a doporučeními vztahujícími se k nařízení eIDAS a jeho českého ztvárnění zákonem 297/2016 Sb. a také s dopady do zákonů 300/2008 Sb. a 499/2004 Sb. Zároveň budou probírány i zásadní informace z GDPR a změny, které přináší nový NSESSS platný od 1. 6. 2017.

  2 100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Elektronické podpisy (eIDAS) II. - praktické školení

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s nařízením eIDAS, požadavky zákona 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a jejich dopady na moduly GINIS. Účastníci se seznámí s praktickými návrhy a doporučeními vztahujícími se k nařízení eIDAS a jeho českého ztvárnění zákonem 297/2016 Sb. Větší nároky na ověřování vstupních elektronických (digitálních) dokumentů, tedy na pracovníky podatelny, ověřování elektronických podpisů (kdy, jak, co ověřovat), rozdělení a použitelnost elektronických podpisů, konverze dokuemntů, kontroly metadat, eliminace rizik brání- cích akceptaci SIP balíčků a další.

  2 100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Aplikace DPH v roce 2016 v modulech GINIS Express

  Co Vám přinesou změny v metodice DPH pro rok 2016? Chcete získat ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové moduly?
  Jak pracovat s Kontrolním hlášením, abyste nebyli postihnuti pokutou? Jak se s kontrolním hlášením konkrétně pracuje ve všech modulech řady GINIS Express?
  Toto a mnohé další bude předmětem kurzu, při kterém je zajištěn osobní přístup a možná konzultace s lektorem během školení.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Elektronické podání DPH (metodická a SW podpora v IS GINIS Express)

  Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o podmínkách a postupech při elektronickém podání dat pro finanční správu MF ČR v oblasti DPH, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady. Cílem je, aby naši zákazníci, plátci DPH, získali přehled a orientaci v elektronickém podání a uměli ho aplikovat do praxe.

  Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH.

  1.450 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence daňových dokladů v modulech KDF a KOF (GINIS Express)

  Máte zájem se dozvědět jak efektivně a správně evidovat daňové doklady v modulech KDF a KOF? Potřebujete poradit nebo se seznámit se základními principy v této oblasti? V rámci semináře získáte komplexní přehled v této oblasti.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence majetku EMA GINIS Express - praktické školení

  Chcete se seznámit se všemi možnostmi, které nabízí program EMA GINIS Express a naučit se využít všech jeho funkcí? Nebo si potřebujete zopakovat i jeho základní funkce? Pokud ano, rádi Vás přivítáme na našem semináři.

  Každý účastník bude mít k dispozici počítač, kde si bude moci probíranou látku prakticky vyzkoušet!

  1.400 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express – kontrolní hlášení DPH v praxi

  Rádi bychom Vás provedli zadáním daňových dokladů v modulech GINIS Express, upozornili na nejčastější problémy a také bychom Vám na základě zkušeností prvních zpracování předvedli, jak snadno si kontrolní hlášení zobrazit, zkontrolovat a odeslat.

  1.450 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express UCR – Evidence DPH

  Máte zájem se dozvědět jak efektivně a správně pracovat s DPH v modulu UCR? Potřebujete poradit nebo se seznámit se základními principy v této oblasti? V rámci školení získáte komplexní přehled v této oblasti.
  Každý účastník školení bude pracovat u svého počítače.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express UCR – Tiskové výstupy v UCR

  Máte zájem se dozvědět jak efektivně a správně pracovat v programu UCR? Potřebujete poradit nebo se seznámit se základními principy v této oblasti? V rámci školení získáte komplexní přehled.

  1.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express UCR – Zpracování roční uzávěrky

  Nevíte si rady s uzavřením roku v programu UCR? V rámci školení si ukážeme doporučené metodické postupy ke správnému zpracování roční uzávěrky v programu UCR.

  1.500,- (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Controlling I.

  Rádi byste věděli jak dostat ze svých dat maximum? Školení Controlling I. určené zejména pro manažery obsahuje v sobě role jednotlivých modulů, dozvíte se princip celého fungování a prakticky vám ukážeme reporting a datový sklad. Budete schopni připravit limity rozpočtu na základě věcného plánu připravených pomocí agendy Controlling.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Controlling II.

  Rozšiřující školení Controlling II. nabízí uživatelům informačního systému GINIS pohled do manažerského účetnictví a tvorby a přípravy rozpočtu. Umožňuje administrovat a třídit controllingové prvky jako procesy, projekty, výkony, cíle. Školení nabízí možnost ovládat moduly věcného plánování, hodnocení efektivity, rozúčtování nákladů a vysvětlí šířeji datový sklad.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Došlé faktury a platební poukazy III.

  V rámci školení Došlé faktury a platební poukazy III. vás seznámíme hlouběji s vytvářením zálohových faktur a jejich vyúčtováním, obeznámíme s možnostmi hromadných poukazů a ukážeme praktické příklady.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Komunikace s bankou I.

  V rámci školení Vám bude představeno zpracovávání platebních příkazů, složenek, výpisů z účtu v rámci informačního systému GINIS, ukážeme Vám jak pracovat s internetovým bankovnictvím či zlikvidovat nespárované položky z výpisů z účtu.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Majetek I.

  Nevíte si rady s výběrem typů či druhů pohybu? Potřebujete poradit se zadáním nového majetku do IS GINIS? Nevíte jak efektivně spravovat kartotéku majetků? To vše a ještě další zajímavosti se dozvíte právě na tomto školení.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Majetek II.

  Rádi byste měli dokonalý přehled o stavu, pohybech a umístění majetku ve vaší organizaci? Toto školení nabízí uživatelům informačního systému GINIS rozšíření jejich znalostí a schopností práce v modulu Evidence majetku GINIS MAJ a Inventarizace majetku GINIS INM.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Pohledávky I.

  Máte zájem se dozvědět jak efektivně a metodicky správně vést evidenci příjmů, poplatků a pohledávek v informačním systému GINIS? Potřebujete poradit či seznámit se základními principy v této oblasti? V rámci školení získáte komplexní přehled v oblasti zpracování příjmů a poplatků.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Pohledávky II.

  Rozšiřující školení pro uživatele informačního systému GINIS, řešící oblast evidence pohledávek v rámci agendy pohledávek Daně, dávky a pohledávky GINIS DDP. Toto školení je primárně zaměřeno na rozšíření znalostí a schopností uživatelů informačního systému GINIS prostřednictvím praktických ukázek, konkrétních příkladů a představení možností nadstavbových funkčností. V rámci školení jsou účastníci také důkladně seznámeni se správnými postupy oprav evidovaných dat.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Pohledávky III.

  Rozšiřující školení pro uživatele informačního systému GINIS, řešící oblast vymáhání v rámci agendy pohledávek Daně, dávky a pohledávky GINIS DDP. Účastníci školení budou zevrubně seznámeni s doporučenou metodikou, legislativními požadavky, technickými možnostmi nastavení při vymáhání prostřednictvím teoretického výkladu a praktickými ukázkami doporučených postupů v modulu Daně, dávky a pohledávky GINIS DDP.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Skladové hospodářství I.

  Nevíte si rady s výběrem typů či druhů pohybu u materiálových zásob? Potřebujete poradit se založením množinových karet do informačního systému GINIS? Nevíte jak efektivně spravovat kartotéku majetku? To vše a ještě další zajímavosti se dozvíte právě na tomto školení.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Skladové hospodářství II.

  Rostoucí nároky na efektivní řízení veřejné správy vyžadují mít dokonalý přehled o majetku organizace. Toto školení nabízí uživatelům informačního systému GINIS rozšíření jejich znalostí a schopností práce v modulu Evidence majetku GINIS MAJ a ve vztahu k materiálovým zásobám. Komplexně pokrývající řešení analytické a operativní evidence majetku.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Smluvní závazky I.

  Chtěli byste v rámci informačního systému GINIS ovládat varianty řešení vedení agendy smluvních případů? Mít přehled o čerpání rozpočtových prostředků? Školení Smluvní závazky I. vám mimo jiné ukáže také správné využití elektronicky řízené finanční kontroly u smluvních případů.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Smluvní závazky II.

  V rámci rozšířeného školení Smluvní závazky II. se budete moci dozvědět více informací o opravách smluvních případů včetně financování, budete mít přehled v oblasti financování smluvních případů v modulu účetnictví a rozpočet GINIS UCR a ukážeme vám funkcionality podmíněných závazků.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Správa došlých faktur a poukazů I.

  Rádi byste v rámci informačního systému GINIS ovládali tvorbu a správu účetních kontací či používali zástupné znaky? Potřebovali byste se připravit na roční uzávěrku? Školení Správa došlých faktur a poukazů I. tyto oblasti zahrnuje.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Správa majetku I.

  Školení je připraveno pro uživatele, kteří jsou v organizaci určeni jako správci problematiky majetkové evidence, správy číselníků, majetkových pohybů, účetních kontací. Dále budou vysvětleny možnosti nastavení informačního systému GINIS modulu Evidence majetku GINIS MAJ v rámci administrace modulu Administrace ekonomická GINIS ADE a Administrace základní GINIS ADM tak, aby maximálně vyhovovaly požadavkům organizace.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Správa pohledávek a vymáhání I.

  Školení je určeno pro uživatele, kteří jsou v organizaci určeni jako správci problematiky pohledávek. Spravují číselníky, vytváří nové typy příjmů a účetních případů, realizují kompletní správu účetních kontací. Absolvent školení je schopen nastavit modul Daně, dávky a pohledávky  GINIS DDP  dle požadavků organizace. Správce se bude kromě GINIS DDP pohybovat také v administračních modulech informačního systému GINIS - Administrace ekonomická GINIS ADE, Administrace předkontací ADP a Administrace základní GINIS ADM.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Správa rozpočtu a účetnictví

  Správa účtových rozvrhů, doplňky rozvrhu, správa účetních období, účetní předkontace, příprava a kontrola roční uzávěrky.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Správa vystavených faktur a převodních poukazů I.

  V rámci školení Správa vystavených faktur a převodních poukazů I. vám ukážeme jak správně spravovat účetní kontace, filtrovat kontace, jak správně použít zástupné znaky či jak tvořit krytí a likvidace.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Účetnictví I.

  Úvod do účetnictví zpracovávaného v informačním systému GINIS. V rámci školení budou účastníci  seznámeni s platnou legislativou, správnými pracovními postupy při účtování, při zpracování měsíčních uzávěrek a základní seznámení práce s klíčovými moduly Manipulace dat GINIS INU a Účetnictví a rozpočet GINIS UCR – oblast účetnictví.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Účetnictví II.

  V rámci tohoto školení máte možnost seznámit se s účtováním podrobněji. Naučíme Vás účtovat podmíněné  závazky a pohledávky, zpracovávat měsíční uzávěrku, ukážeme Vám druhy účetních dokladů, které používá informační systém GINIS a správné pracovní postupy při opravách účetních dokladů.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Veřejné zakázky I.

  V rámci školení Evidence veřejných zakázek I. vám ukážeme základní obsluhu modulu, naučíme vás s obsluhou externích subjektů nebo se dozvíte, jaké jsou základní úkony nad veřejnou zakázkou.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Veřejné zakázky II.

  V rámci tohoto rozšířeného školení se dozvíte více informací jak třídit veřejné zakázky, správné procesní postupy vazeb úkonů a významy rozšířených ůdajů seznamových oken nebo vám ukážeme praktické ukázky pokročilé obsluhy v modulu evidence veřejných zakázek GINIS EVZ.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Vystavené faktury I.

  Základní školení Vystavené faktury I. nabízí uživatelům informačního systému GINIS vysvětlení základních pojmů, pohled a ukázky zpracovávání vystavených faktur, úhrad dokladů a jejich zaúčtování a ukázku praktických příkladů.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Vystavené faktury II.

  Rádi byste v rámci informačního systému GINIS uměli zpracovávat DPH u různých typů dokladů nebo vytvářet podklady pro kontrolní hlášení DPH? V rámci rozšířeného školení na téma Vystavené faktury II. vám ukážeme i praktické příklady či jak zpracovat daňové přiznání.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Vystavené faktury III.

  V rámci školení s názvem Vystavené faktury III. vysvětlíme, jak je možné opravit položky k pohledávkám, ukážeme jak penalizovat jednotlivé faktury a jak zpracovávat odpisy pohledávek.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Legislativní změny účetnictví 2016 GORDIC GINIS

  Seminář je pořádán pro zákazníky společnosti GORDIC se zájmem o výklad změn účetnictví v oblasti DPH, s účinností legislativních změn od 1. 1. 2016.
  Účastníci semináře budou seznámení s teorií a dále i s postupem správného zpracování DPH, kdy si mohou vybrané prezentované úkony vyzkoušet v prostředí školící databáze informačního systému GINIS. Pro praktické ukázky budou použity doporučené postupy.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Express)

  Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady.
  Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.
  Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali
  základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe.

  Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH, ani výuka detailního ovládání modulů řady GINIS Express.

  1.890 Kč (bez DPH) Více o školení

  Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)

  Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady.
  Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.
  Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali
  základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe.

  Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH, ani výuka detailního ovládání modulů řady GINIS Standard.

  2.390 Kč (bez DPH) Více o školení

  Metodika účetnictví a novinky pro rok 2016

  Cílem školení je podrobně probrat danou problematiku a reagovat na aktuální změny v účtování.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Obsluha programu GINIS Express Účetnictví a rozpočet PRO ZAČÁTEČNÍKY

  Jste uživatel, který se s programem setkává poprvé? Zajímá Vás, co všechno Vám programu účetnictví a rozpočet nabízí a jak se správně orientovat v účetních sestavách a výkazech? Jaký ej správný postup při opravách dokladu, a jak byste měli postupovat při uzávěrce měsíce? Toto a mnohé další bude předmětem kurzu,

  1500 (bez DPH) Více o školení

  Procesy v IS GINIS ve vazbě na IISSP

  V dopolední části bude provedeno shrnutí základních faktů, dále budou probrány specifické komplikovanější operace (kompenzace, vratky, atd.). V odpoledním bloku následují ukázky analýz problémů konzistence dat mezi IS GINIS® a IISSP s využitím nástrojů dostupných v IS GINIS®.

  2.200 Kč (bez DPH) Více o školení

  Seminář ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB v modulu Pokladna GINIS Express

  Máte zájem dozvědět se informace k problematice EET – Elektronické evidenci tržeb s ukázkou praxe v programu POK – Pokladna? Právě pro Vás je určen tento seminář, kde získáte ucelený přehled v této oblasti.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Účtování o dlouhodobém majetku pro vybrané účetní jednotky

  Cílem kurzu je seznámit účastníky hlavně s Českými účetními standardy č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, č. 709 - Vlastní zdroje a č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Účastníci tohoto školení získají zevrubný přehled o účetních jevech, které jsou spojeny s užíváním dlouhodobého majetku. Nedílnou součástí školení je představení kompletního životního cyklu dlouhodobého majetku od pořízení, přes odpisování, technické zhodnocení, ocenění majetku reálnou hodnotou až po jeho vyřazení. Každá z částí tohoto životního cyklu bude podrobně probrána a vysvětlena z hlediska českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, přičemž zvláštní důraz bude kladen na řešení konkrétních problémů z praxe.

  1.700 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence majetku I. – práce s programem

  Máte zájem efektivně a správně pracovat s programem EMA – Evidence majetku? Toto školení je základem pro všechna navazující školení EMA. Seznámí vás s prostředím aplikace EMA, ukážeme si základní ovládání programu, práce s kartami a tiskové výstupy.

  1.300 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence majetku II. – práce s programem

  Máte zájem rozšířit si znalosti v programu EMA – Evidence majetku? V rámci tohoto školení se seznámíte s hromadným pohybem karet, ukážeme si nastavení parametrů v programu, export tiskových výstupů do MS Office (Excel, Word) a dále si vytvoříme vlastní tiskovou sestavu.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence majetku V. – práce s účetními odpisy

  Máte zájem se seznámit se správnými legislativními postupy programu EMA – Evidence majetku v oblasti účet- ních odpisů? V rámci tohoto školení se seznámíte s Českým účetním standardem 708 (dále též ČUS 708) a jeho využití v EMA.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence majetku III. – inventarizace a uzávěrka roku

  Máte zájem správně a efektivně zpracovat inventarizaci majetku a uzávěrku roku v programu EMA – Evidence majetku? Potřebujete poradit nebo se seznámit s metodicky správným postupem? Zjistit, které použít tiskové výstupy a jak si tiskové sestavy nastavit? V rámci školení získáte komplexní přehled.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence majetku IV. – inventarizace pomocí snímače čár. kódů a uzávěrka roku

  Máte zájem si rozšířit znalosti ve zpracování inventarizace majetku v programu EMA – Evidence majetku za použi- tí snímače čárových kódů? Potřebujete poradit nebo se seznámit s metodicky správným postupem? Naučit se, jak efektivně využít tiskové výstupy a porovnávat data mezi snímačem a programem EMA? V rámci školení získáte komplexní přehled.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  Pokladna I. – práce s programem

  Máte zájem se dozvědět, jak efektivně a správně pracovat v programu POK – Pokladna? V rámci školení získáte přehled o postupech zadávání pokladních dokladů a kompletní práci v programu POK.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Kniha došlých faktur I. – práce s programem

  Máte zájem dozvědět se správné pracovní postupy a doporučenou metodiku v programu KDF – Kniha došlých faktur? Na školení se účastníci seznámí s prostředím programu KDF a naučí základní práce s faktury od přijetí až po vyřízení.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Kniha došlých faktur II. – práce s programem

  Máte zájem rozšířit si znalosti v programu KDF – Kniha došlých faktur? V rámci tohoto školení získáte přehled o rozšiřujících funkčnostech v této oblasti evidence faktur. Dozvíte se například jak využít webových služeb ARES, jak ověřit dodavatele v Registru plátců DPH nebo o vazbách na další programy řady GINIS Express.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  Kniha odeslaných faktur I. – práce s programem

  Máte zájem dozvědět se správné pracovní postupy v programu KOF – Kniha odeslaných faktur? V rámci tohoto školení se účastníci seznámí se základními pracovními a doporučenými metodickými postupy s odeslanými fakturami.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Kniha odeslaných faktur II. – práce s programem

  Máte zájem rozšířit si znalosti v programu KOF – Kniha odeslaných faktur? Na školení se účastníci zdokonalí ve zpracování odeslaných faktur a dozví se o rozšiřujících funkcích programu, jako je například využití webových služeb ARES, evidence pro daňové účely nebo elektronické odesílání faktur.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  Sklady I. – práce s programem

  Máte zájem dozvědět se, jak správně pracovat v programu SKL – Sklady? Chtěli byste se naučit principy vedení skladové evidence? V rámci školení se dozvíte, jak pracovat s kartami a doklady v programu SKL, ukážeme si tisko- vé výstupy a postup zpracování měsíční a roční uzávěrky.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Účetnictví a rozpočet I. – práce s programem

  Máte zájem seznámit se s úvodem do programu UCR – Účetnictví a rozpočet? Potřebujete poradit s platnou legislativou, naučit se správné postupy při účtování, zpracování měsíčních uzávěrek nebo při práci s účtovým rozvrhem? V rámci školení získáte komplexní přehled.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Účetnictví a rozpočet II. – práce s programem

  Chcete poznat program UCR–Účetnictví  a rozpočet podrobněji? V rámci školení si představíme tiskové výstupy a jejich export do Excelu, seznámíme se s vyhledáváním pomocí masek, zadáváním automatických předkontací nebo základním nastavením programu.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  Změny v účetnictví 2016 – pro územně samosprávné celky

  Školení je zaměřeno na výklad změn v účetnictví a v metodice účinnými od 1. 1. 2016. Účastníky připraví konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace. Obsah kurzu bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy.

  1.200 Kč (bez DPH) Více o školení

  Změny v účetnictví 2016 - pro příspěvkové organizace

  Školení je zaměřeno na výklad změn v účetnictví a v metodice účinnými od 1. 1. 2016. Účastníky připraví konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace. Obsah kurzu bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy.

  1.200 Kč (bez DPH) Více o školení

  Základní obsluha programu GINIS Express Účetnictví a rozpočet

  Co všechno umí program účetnictví? Jak si ulehčit práci při pořizování dat v programu? Chcete rozšířit uživatelské dovednosti a naučit se získat z účetních výkazů potřebné informace? Jak si ulehčit práci při pořizování pomocí využití automatických předkontací?
  Toto a mnohé další bude předmětem kurzu, který je zaměřen na základní a každodenní operace v tomto programu. Utříbíte si problematiku předkontací a vyvarujete se chyb z důvodu neznalosti.
  Je zajištěn osobní přístup a možnost konzultace s lektorem.

  1.500 Kč (bez DPH) (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express VYK – Zpracování výkaznictví

  Máte zájem se dozvědět jak efektivně a správně zpracovat výkazy v  programu -VYK? Potřebujete poradit nebo se seznámit se základními principy v této oblasti? V rámci školení získáte komplexní přehled v této oblasti.

  1.300 (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express EMA – Tvorba tiskových sestav a práce s nimi

  Máte zájem se dozvědět jak efektivně a správně pracovat v programu EMA? Potřebujete poradit nebo se seznámit se základními principy v této oblasti? V rámci školení získáte komplexní přehled.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Evidence majetku EMA (GINIS Express) - praktické školení

  Chcete se seznámit se všemi možnostmi, které nabízí program EMA GINIS® Express a naučit se využít všech jeho funkcí? Nebo si potřebujete zopakovat i jeho základní funkce? Pokud ano, rádi Vás přivítáme na našem semináři.

  Každý účastník bude mít k dispozici počítač, kde si bude moci probíranou látku prakticky vyzkoušet!

  1.400 Kč (bez DPH) Více o školení

Další kategorie školení: