Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ekonomika veřejné správy

V rámci vzdělávacího programu Ekonomika veřejné správy Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 34 školení:

Nejbližší školení:

  GINIS Express účetnictví a rozpočet PRO POKROČILÉ II.

  Jste zkušenější uživatel, který se rád dozví podrobnější informace související s programem účetnictví a rozpočet? Uvítáte informac v rámci složitějších oprav či příprav na roční uzávěkru? Zajímá Vás, jak si vytvořit automatické předkontace a jak s nimi zacházet? Dozvíte se nejen metodické informace, ale také spoustu praktických rad s ukázkou přímo v programu. 

  1500Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express UCR - Zpracování DPH a kontrolní hlášení

  Chcete získat ucelený přehled o metodice DPH v programu UCR - Účetnictví a rozpočet ("dále též UCR!")? Víte, jak pracovat s kontrolním hlášením? Školení vám poskytne přehled v této oblasti, orientace v metodice DPH a využití metodiky v praxi.

  1 800 Kč (bez DPH) Více o školení

  Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, vyúčtování daně a ELDP

  Budete seznámeni s komplexní legislativou týkající se ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Získáte přehled, jaké legislativní změny se týkají již ročního zúčtování daně za rok 2016 a jaké změny jsou účinné až od 1.1.2017.  
  Naučíme se pracovat s novými vzory daňových formulářů a sestav, největší pozornost budeme věnovat výkazu Vyúčtování daně ze závislé činnosti.
  Posledním bodem školení bude další povinnost, která v nadcházejícím období čeká mzdové účetní, a to vypracovat ELDP zaměstnanců za rok 2016.
   
  Kurz je doplněn ukázkami programu GINIS Express PAM a praktickými příklady, např. postup ročního zúčtování daně, zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti dávkou, kontrola karet pracovníků pro úplné vyplnění ELDP.
   

  1 400,- Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express - Smlouvy I.

  Máte zájem dozvědět se, jak pracovat v modulu SML - Evidence smluv? Na školení se dozvíte, jak pracovat s dokumenty, elektronickými podpisy a časovými razítky a dozvíte se, jak se dají smlouvy provázat na ostatní moduly GINIS® Express.

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express DDP - Určeno pro školy

  Máte zájem se dozvědět jak správně pracovat v programu DDP – Daně, dávky, poplatky („dále též DDP“)? Víte, jak zadat karty, orientovat se ve školním a kalendářním roce a najít vhodné tiskové přehledy? Tento kurz vám zajistí přehled, jak efektivně v programu DDP pracovat.
   

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express - Daně, dávky, pohledávky II. - určené pro úřady

  Máte zájem se dozvědět jak správně pracovat v programu Daně, dávky, poplatky (,,dále též DDP'')? Víte, jak nastavit příjmy, zadat karty a najít vhodné tiskové přehledy? Znáte problematiku opravných položek? Tento kurz Vám zajistí přehled, jak efektivně v programu DDP pracovat.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express - Daně, dávky, pohledávky III. - Rozšiřující moduly

  Využíváte nebo máte zájem o rozšíření programu Daně, dávky, poplatky (,,dále též DDP'') o rozšiřující moduly? Víte, jaké další možnosti program DDP nabízí? Na tomto kurzu si předvedeme a naučíme práce s rozšiřujícími moduly na Vodné-stočné, Vymáhání a Evidence psů. 

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express EMA - Práce s účetními odpisy

  Máte zájem se seznámit se správnými legislativními postupy programu EMA v oblasti účetních odpisů? V rámci tohoto školení se seznámíte s Českým účetním standardem 708 a jeho využití v modulu EMA. 

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express EMA - Tvorba tiskových sestav a práce s nimi

  Na školení se dozvíte, jak si v programu EMA vytvořit své vlastní sestavy podle svých požadavků a potřeb. Následně se naučíte, jak s těmito nově vytvořenými sestavami pracovat. 

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express Práce a mzdy I. - Práce s programem

  Seznámíte se s právními předpisy mzdové oblasti. Vysvětlíme Vám nastavení a způsob zpracování mezd v modulu Práce a mzdy (,,dále též PAM''). Tento kurz poskytne účastníkům souhrnný přehled o zadávání karet pracovníků a pracovních postupech pri zpracování mezd. Obsahuje jak teoretickou část s výkladem legislativy, tak praktickou část práce s programem PAM.

  1.700 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express Personalistika I. - Práce s programem

  Máte zájem dozvědět se, jak správně a efektivně využívat program Personalistika? V rámci školení získáte informace o základním nastavení programu, práce s kartami od nastavení až po tiskové výstupy.

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express Podání elektronických dat I. - Práce s programem

  Máte zájem naučit se správné práci s programem Podání elektronických dat? V rámci školení se dozvíte, jak pracovat s výkazy, kde co vytisknout a jak výkazy odesílat.
   

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express - Pomocný analytický přehled

  Společnost GORDIC® Vás zve na metodické školení GINIS Express UCR®  - Účetnictví a rozpočet (,,dále jen UCR'') - zaměření na Pomocný analytický přehled (dále též ,,PAP'').

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express UCR - Předkontace a novinky

  Účastníci jsou v rámci školení seznámeni s funkčností, nastavením, pořizováním a používáním automatických předkontací. Získání přehledu aktuálních změn a znalostí používaného programu UCR.
   

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express UCR - Příprava na roční uzávěrku

  Zopakujeme si užitečné funkce programu. Předvedeme si tisky sestav a výkazů a jejich uložení, různé kontroly, rozbory, roční 2%  FKSP, proúčtování dotací, příprava na dokladovou inventarizaci, režim zpětných období, archivace, založení nového roku aj.
   

  1.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Express UCR IV. - Zpracování DPH a kontrolní hlášení

  Chcete získat ucelený přehled o metodice DPH v programu UCR - Účetnictví a rozpočet (,,dále též UCR'')? Víte, jak pracovat s kontrolním hlášením? Školení Vám poskytne přehled v této, oblasti, orientaci v metodice DPH a využití metodiky v praxi. 

  1.600 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Komunikace s bankou

  V rámci školení vám bude představeno zpracovávání platebních příkazů, složenek, výpisů z účtu v rámci informačního systému GINIS®, ukážeme vám jak pracovat s internetovým bankovnictvím či zlikvidovat nespárované položky z výpisů z účtu.
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Majetek I.

  Nevíte si rady s výběrem typů či druhů pohybu? Potřebujete poradit se zadáním nového majetku do informačního systému GINIS®? Nevíte, jak efektivně spravovat kartotéku majetku? To vše a ještě další zajímavosti se dozvíte právě na tomto školení.
   

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Majetek II.

  Rádi byste měli dokonalý přehled o stavu, pohybech a umístění majetku ve vaší organizaci? Toto školení nabízí uživatelům informačního systému GINIS® rozšíření jejich znalostí a schopností práce v modulu Evidence majetku GINIS® MAJ a Inventarizace majetku GINIS® INM.
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Matrika

  Kurz se věnuje známým a méně známým postupům pro naplnění legislativních požadavků pro vedení matrik v elektronické podobě, poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí.

  2.100 (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Mzdy a personalistika I.

  V rámci školení se seznámíte se základním zpracováním personální a mzdové agendy. Budou představeny doporučené postupy běžného zpracování celé oblasti.

  2.500 (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Odpisy

  Jste nový uživatel, který uvítá proškolení na základní funčnosti programu spojené s informacemi v oblasti odpisů? Co všechno zahrnuje problematika odpisů a jak s odpisy v modulu GINIS MAJ zacházet? Uvítáte vysvětlení základních pojmů, se kterými se v modulu setkáváte? Zajímají Vás informace o tom, jak řešit nejčastější problémy v praxi? Toto a mnohé další bude vysvětleno na kurzu. Lektor se zaměří na praktickou ukázku funkčností modulu GINIS MAJ spojených s informacemi v oblasti odpisů. 

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Pokladna II.

  Rozšiřující školení na téma Pokladna II. vám pomůže pracovat s hotovostními zálohami a jejich vyúčtováním, ukážeme vám princip placení kartou na pokladně včetně bezhotovostních dokladů a jak správna řešit chybové stavy pokladen a pokladních dokladů. 

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Pokladna II. - předkontace

  Rádi byste se zúčastnili takového školení, které by vám komplexně pomohlo pracovat s pokladními operacemi? Školení Pokladna II. – předkontace vás provede tvorbou a správou účetních kontací, přípravou na roční uzávěrku, ukáže vám, jak správně opravit pokladní doklad a jak si jednoduše přepočíst stav pokladny.
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Pomocný analytický přehled

  Účastníci školení budou seznámeni s obecnými principy pro pomocný analytický přehled, dále s účetními doklady, metodikou stanovení a určení počátečních stavů a s principy vytváření kontací pro potřeby vytvoření pomocného analytického přehledu.
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Registr obyvatel

  Kurz představuje základní i méně známé postupy pro naplnění legislativních požadavků pro vedení ohlašoven v elektronické podobě. Poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. 

  2.100 (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Registr obyvatel - volby

  Kurz představuje základní i méně známé postupy pro naplnění legislativních požadavků pro konání voleb v elektronické podobě. Poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. 

  2.100 (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Rozpočet II.

  Školení rozvíjí znalosti účastníka v oblasti rozpočtu o podrobné procesní povinnosti. Jedná se především o seznámení s legislativně a metodicky správnými postupy, které jsou denně využívány na všech rozpočtových organizacích. Přidanou hodnotou školení je podrobné vysvětlení veškerých analytických možností rozpočtu v oblasti efektivní správy rozpočtu organizace s úvodem do základů manažerských pohledů rozpočtu.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Skladové hospodářství I.

  Nevíte si rady s výběrem typů či druhů pohybu u materiálových zásob? Potřebujete poradit se založením množinových karet do informačního systému GINIS®? Nevíte, jak efektivně spravovat kartotéku majetku? To vše a ještě další zajímavosti se dozvíte právě na tomto školení.
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Skladové hospodářství II.

  Rostoucí nároky na efektivní řízení veřejné správy vyžadují mít dokonalý přehled o majetku organizace. Toto školení nabízí uživatelům informačního systému GINIS® rozšíření jejich znalostí a schopností práce v modulu Evidence majetku GINIS® MAJ a ve vztahu k materiálovým zásobám. Komplexně pokrývající řešení analytické a operativní evidence majetku.
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Správa pokladních operací I.

  Rádi byste se zúčastnili takového školení, které by vám komplexně pomohlo pracovat s pokladními operacemi? Správa pokladních operací I. vás provede přípravou na roční úzávěrku, ukáže vám jak správně opravit pokladní doklad a jak si jednoduše přepočíst stav pokladny. 

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Správa rozpočtu a účetnictví

  Školení vás seznámí se správou účtových rozvrhů, doplňků do rozvrhu, správou účetních období, účetními předkontacemi, přípravou a kontrolou roční uzávěrky.
   

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Účetnictví III.

  Kompletně vás seznámíme se správnými pracovními postupy při účtování a zpracování DPH v informačním systému GINIS®. Připravíme vás na roční uzávěrku a ukážeme vám, jak správně zpracovat běžné daňové doklady.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard – Usnesení

  Příprava a organizace jednání je velmi administrativně a časově náročný úkol. Program Usnesení systému GINIS je neocenitelným pomocníkem při přípravě a zpracování materiálů pro jednání zastupitelstva, rady nebo různých výborů a porad. Nabízený kurz poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí a upozorní na nejčastější uživatelské chyby.

  2.100 (bez DPH) Více o školení

Další kategorie školení: