Manage smartly
+420 567 309 136

Public sector economy

V rámci vzdělávacího programu Public sector economy Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 1 školení:

  GINIS Express EMA - Základní a rozšiřující práce s programem

  Jste uživatel, který se s programem EMA setkává poprvé, nebo už třeba i chvíli s programem pracujete? Zajímá Vás, co všechno Vám program nabízí a jak s ním správně zacházet? Vše potřebné pro základní ovládání programu EMA se dozvíte na tomto školení.
   

  1 600 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express KDF v praxi

  Jedinečná možnost, vyzkoušet si řešení nejčastějších problémů, které Vás trápí a se kterými nás často kontaktujete. V závěru školení Vám představíme EFaktury, které od 1. 4. 2020 musí zpracovávat všichni zadavatelé veřejných zakázek. 

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express PAM - základní práce s programem

  Možnost seznámit se s pracovními postupy a možnostmi v programu Ginis Express PAM. Prakticky si vyzkoušíte, jak postupovat od vzniku pracovního poměru až do jeho ukončení.
   

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express UCR - Základní a rozšiřující práce s programem

  Máte zájem znát program UCR - Účetnictví a rozpočet ("dále též UCR")? Potřebujete naučit správné postupy při účtování, zpracování měsíčních uzávěrek, představit tiskové výstupy a jejich export do Excelu? Seznámíte se s vyhledáváním pomocí masek či zadáváním automatických předkontací. 

  1.600 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Komunikace s bankou

  V rámci školení vám bude představeno zpracovávání platebních příkazů, složenek, výpisů z účtu v rámci informačního systému GINIS®. Ukážeme vám, jak pracovat s internetovým bankovnictvím či zlikvidovat nespárované položky z výpisů z účtu.
   

  2.100 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Majetek I.

  Nevíte si rady s výběrem typů či druhů pohybu? Potřebujete poradit se zadáním nového majetku do informačního systému GINIS®? Nevíte, jak efektivně spravovat kartotéku majetku? To vše a ještě další zajímavosti se dozvíte právě na tomto školení.
   

  2.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Majetek II.

  Rádi byste měli dokonalý přehled o stavu, pohybech a umístění majetku ve vaší organizaci? Toto školení nabízí uživatelům informačního systému GINIS® rozšíření jejich znalostí a schopností práce v modulu Evidence majetku GINIS® MAJ a Inventarizace majetku GINIS® INM.
   

  2.100 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Pohledávky III.

  Rozšiřující školení pro uživatele informačního systému GINIS® řešící oblast vymáhání v rámci agendy pohledávek Daně, dávky a pohledávky GINIS® DDP. Účastníci školení budou zevrubně seznámeni s doporučenou metodikou, legislativními požadavky, technickými možnostmi nastavení při vymáhání prostřednictvím teoretického výkladu a praktickými ukázkami doporučených postupů v modulu Daně, dávky a pohledávky GINIS® DDP.

  2.100 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Pokladna I.-II.

  V rámci školení se naučíte zpracovávat hotovostní operace v prostředí informačního systému GINIS®, vést valutovou pokladnu a evidovat pokladní doklady včetně daňových operací. Dále se naučíte pracovat s hotovostními zálohami a jejich vyúčtováním, ukážeme vám princip placení kartou na pokladně včetně bezhotovostních dokladů.
   

  2.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Smluvní závazky II.

  V rámci rozšířeného školení Smluvní závazky II. se budete moci dozvědět více informací o opravách smluvních případů včetně financování, budete mít přehled v oblasti financování smluvních případů v modulu účetnictví a rozpočet GINIS® UCR a ukážeme vám funkcionality podmíněných závazků.
   

  2.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Spisový řád - aktuální legislativa a praxe

  Jak vytvořit spisový řád a jaký je jeho význam pro organizaci? Jaké změny do spisového řádu přináší
  novela zákona o archivnictví a spisové službě? Jaké procesy musí organizace vykonávat, aby organizace
  plnila legislativní požadavky? Jaké jsou pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků? Jaké jsou
  vzájemné souvislosti spisového řádu a ostatními interními normami organizace? Jak vytvořit spisový řád
  a jaký je jeho význam? Toto vše se dozvíte na školení: „Spisový řád“.

  2.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard - Tvorba předkontací pro moduly KDF, KOF, POU, PRE

  Školení vás seznámí s metodikou tvorby předkontací a možnostmi jejich nastavení. Po absolvování školení budete schopni samostatně zabezpečit nejen nastavení nových kontací, ale i případné opravy a doplňky stávajících kontací.
   

  2.100 Kč (bez DPH) More about trainings

  Práce s moduly GINIS Express-EMA

  Chcete si usnadnit práci s opakujícími se účetními operacemi? Přijďte na naše školení a dozvíte se, jak
  si můžete svoji každodenní práci ulehčit s využitím funkcionalit systému GINIS Express. Dále se do
  hloubky seznámíte s jednotlivými ekonomickými moduly a nedílnou součástí bude také praktická
  ukázka inovativního řešení GINIS Express SQL. 

  1700 Kč (bez DPH) More about trainings

  Práce s moduly GINIS Express-KDF,KOF,KXF

  Chcete si usnadnit práci s opakujícími se účetními operacemi? Přijďte na naše školení a dozvíte se, jak
  si můžete svoji každodenní práci ulehčit s využitím funkcionalit systému GINIS Express. Dále se do
  hloubky seznámíte s jednotlivými ekonomickými moduly a nedílnou součástí bude také praktická
  ukázka inovativního řešení GINIS Express SQL. 

   

  1700 Kč (bez DPH) More about trainings

  Práce s moduly GINIS Express-POK

  Chcete si usnadnit práci s opakujícími se účetními operacemi? Přijďte na naše školení a dozvíte se, jak
  si můžete svoji každodenní práci ulehčit s využitím funkcionalit systému GINIS Express. Dále se do
  hloubky seznámíte s jednotlivými ekonomickými moduly a nedílnou součástí bude také praktická
  ukázka inovativního řešení GINIS Express SQL. 

   

  1700 Kč (bez DPH) More about trainings

  Práce s moduly GINIS Express-UCR

  Chcete si usnadnit práci s opakujícími se účetními operacemi? Přijďte na naše školení a dozvíte se, jak
  si můžete svoji každodenní práci ulehčit s využitím funkcionalit systému GINIS Express. Dále se do
  hloubky seznámíte s jednotlivými ekonomickými moduly a nedílnou součástí bude také praktická
  ukázka inovativního řešení GINIS Express SQL. 

  1700 Kč (bez DPH) More about trainings

  Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, vyúčtování daně a ELDP

  Budete seznámeni s komplexní legislativou týkající se ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Získáte přehled, jaké legislativní změny se týkají již ročního zúčtování daně za rok 2016 a jaké změny jsou účinné až od 1.1.2017.  
  Naučíme se pracovat s novými vzory daňových formulářů a sestav, největší pozornost budeme věnovat výkazu Vyúčtování daně ze závislé činnosti.
  Posledním bodem školení bude další povinnost, která v nadcházejícím období čeká mzdové účetní, a to vypracovat ELDP zaměstnanců za rok 2016.
   
  Kurz je doplněn ukázkami programu GINIS Express PAM a praktickými příklady, např. postup ročního zúčtování daně, zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti dávkou, kontrola karet pracovníků pro úplné vyplnění ELDP.
   

  1 400,- Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express - Smlouvy I.

  Máte zájem dozvědět se, jak pracovat v modulu SML - Evidence smluv? Na školení se dozvíte, jak pracovat s dokumenty, elektronickými podpisy a časovými razítky a dozvíte se, jak se dají smlouvy provázat na ostatní moduly GINIS® Express.

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express - Daně, dávky, pohledávky II. - určené pro úřady

  Máte zájem se dozvědět jak správně pracovat v programu Daně, dávky, poplatky (,,dále též DDP'')? Víte, jak nastavit příjmy, zadat karty a najít vhodné tiskové přehledy? Znáte problematiku opravných položek? Tento kurz Vám zajistí přehled, jak efektivně v programu DDP pracovat.

  1.600 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express - Daně, dávky, pohledávky III. - Rozšiřující moduly

  Využíváte nebo máte zájem o rozšíření programu Daně, dávky, poplatky (,,dále též DDP'') o rozšiřující moduly? Víte, jaké další možnosti program DDP nabízí? Na tomto kurzu si předvedeme a naučíme práce s rozšiřujícími moduly na Vodné-stočné, Vymáhání a Evidence psů. 

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express Práce a mzdy I. - Práce s programem

  Seznámíte se s právními předpisy mzdové oblasti. Vysvětlíme Vám nastavení a způsob zpracování mezd v modulu Práce a mzdy (,,dále též PAM''). Tento kurz poskytne účastníkům souhrnný přehled o zadávání karet pracovníků a pracovních postupech pri zpracování mezd. Obsahuje jak teoretickou část s výkladem legislativy, tak praktickou část práce s programem PAM.

  1.700 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express Personalistika I. - Práce s programem

  Máte zájem dozvědět se, jak správně a efektivně využívat program Personalistika? V rámci školení získáte informace o základním nastavení programu, práce s kartami od nastavení až po tiskové výstupy.

  1.600 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express Podání elektronických dat I. - Práce s programem

  Máte zájem naučit se správné práci s programem Podání elektronických dat? V rámci školení se dozvíte, jak pracovat s výkazy, kde co vytisknout a jak výkazy odesílat.
   

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express - Pomocný analytický přehled

  Společnost GORDIC® Vás zve na metodické školení GINIS Express UCR®  - Účetnictví a rozpočet (,,dále jen UCR'') - zaměření na Pomocný analytický přehled (dále též ,,PAP'').

  1.600 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express UCR IV. - Zpracování DPH a kontrolní hlášení

  Chcete získat ucelený přehled o metodice DPH v programu UCR - Účetnictví a rozpočet (,,dále též UCR'')? Víte, jak pracovat s kontrolním hlášením? Školení Vám poskytne přehled v této, oblasti, orientaci v metodice DPH a využití metodiky v praxi. 

  1.600 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Matrika

  Kurz se věnuje známým a méně známým postupům pro naplnění legislativních požadavků pro vedení matrik v elektronické podobě, poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí.

  2.100 (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Mzdy a personalistika I.

  V rámci školení se seznámíte se základním zpracováním personální a mzdové agendy. Budou představeny doporučené postupy běžného zpracování celé oblasti.

  2.500 (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Odpisy

  Jste nový uživatel, který uvítá proškolení na základní funčnosti programu spojené s informacemi v oblasti odpisů? Co všechno zahrnuje problematika odpisů a jak s odpisy v modulu GINIS MAJ zacházet? Uvítáte vysvětlení základních pojmů, se kterými se v modulu setkáváte? Zajímají Vás informace o tom, jak řešit nejčastější problémy v praxi? Toto a mnohé další bude vysvětleno na kurzu. Lektor se zaměří na praktickou ukázku funkčností modulu GINIS MAJ spojených s informacemi v oblasti odpisů. 

  2.100 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Pokladna II.

  Rozšiřující školení na téma Pokladna II. vám pomůže pracovat s hotovostními zálohami a jejich vyúčtováním, ukážeme vám princip placení kartou na pokladně včetně bezhotovostních dokladů a jak správna řešit chybové stavy pokladen a pokladních dokladů. 

  2.100 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Registr obyvatel

  Kurz představuje základní i méně známé postupy pro naplnění legislativních požadavků pro vedení ohlašoven v elektronické podobě. Poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. 

  2.100 (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Registr obyvatel - volby

  Kurz představuje základní i méně známé postupy pro naplnění legislativních požadavků pro konání voleb v elektronické podobě. Poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. 

  2.100 (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Správa pokladních operací I.

  Rádi byste se zúčastnili takového školení, které by vám komplexně pomohlo pracovat s pokladními operacemi? Správa pokladních operací I. vás provede přípravou na roční úzávěrku, ukáže vám jak správně opravit pokladní doklad a jak si jednoduše přepočíst stav pokladny. 

  2.100 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Standard – Usnesení

  Příprava a organizace jednání je velmi administrativně a časově náročný úkol. Program Usnesení systému GINIS je neocenitelným pomocníkem při přípravě a zpracování materiálů pro jednání zastupitelstva, rady nebo různých výborů a porad. Nabízený kurz poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí a upozorní na nejčastější uživatelské chyby.

  2.100 (bez DPH) More about trainings

  The methodology of accounting - 2016 news

  Cílem školení je podrobně probrat danou problematiku a reagovat na aktuální změny v účtování.

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

Další kategorie školení: