Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard - Základní ovládání

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro uživatele informačního systému GINIS.

Obsah školení

  • komplexní představení informačního systému GINIS jako moderního nástroje pro státní správu,
  • základní pojmy, uživatelská konfigurace, vnitřní vazby jednotlivých oblastí
  • základní principy ovládání systému, výhody prostředí .NET
  • práce s Kartotékou externích subjektů GINIS ESU (společná komponenta pro všechny moduly GINIS)
  • efektivní práce s vazbou na číselník Administrativní Registr Ekonomických Subjektů
  • možnosti vazby Kartotéky externích subjektů GINIS ESU na Insolvenční rejstřík, Informační Systém Základních Registrů, ověření spolehlivosti plátce DPH
  • správa Kartotéky externích subjektů GINIS ESU prostřednictvím modulu GINIS ADK Správa kartotéky externích subjektů
  • společné funkce pro moduly informačního systému GINIS - filtrování, zobrazování, třídění a možnosti výstupů dat, jak správně a efektivně používat masky a filtry
  • základní výstupy zpracovaných dat do MS OFFICE (MS Word, MS EXCEL, Adobe reader)
  • tipy a triky v ovládání

Proč se školení zúčastnit?

Toto školení je základem pro všechna navazující školení. Seznámí Vás s principy, na kterých je informační systém GINIS postaven a se všemi potřebnými ovládacími prvky, které uživatel potřebujete znát a rutinně ovládat. Kromě toho školení nabídne tipy a triky, jak si některé konkrétní postupy při každodenní práci usnadnit výběrem varianty postupu, která je právě pro Vás nejpříjemnější. V neposlední řadě se také dozvíte, jak pracovat s kartotékou externích subjektů, filtrováním a výstupy dat, dokumentací k systému a kde hledat efektivně pomoc nebo naopak informace o změnách a novinkách, které v systému přibývají.
Cena: 2.100 Kč (bez DPH)

GINIS Standard - Základní ovládání

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.