Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Express - Úvod do problematiky, legislativa správy dokumentů, spisový řád

Komu je kurz určen?

Pro vedoucí pracovníky odpovědné za tvorbu spisového řádu, metodiky spisové služby, pracovníky odborných agend, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

Obsah školení

 • změny v oblasti spisové služby
 • povinnosti původce (autenticita, dostupnost, čitelnost)
 • příjem dokumentů (elektronická podatelna)
 • oběh, vyřizování, podepisování, odesílání
 • ukládání (spisovna, krajská digitální spisovna)
 • vyřazování (skartační řízení, elektronické skartační řízení, Národní digitální archiv)
 • spisový řád - povinnost, význam, přínos
 • další interní normy - účel, význam pro správu dokumentů
 • osnova spisového řádu
 • ochrana osobních údajů
 • diskuze

Proč se školení zúčastnit?

Kurz se věnuje základním povinnostem a postupům správy dokumentů každého pracovníka, význam spisového řádu, činnostem, které musí být realizovány, aby organizace plnila legislativní požadavky a požadavkům na činnosti a dokumenty specializovaných agend. 
Cena: 1.500 Kč (bez DPH)

GINIS Express - Úvod do problematiky, legislativa správy dokumentů, spisový řád

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.