Nákladové a manažerské účetnictví

Co vám přinášíme?

Nástroje k podpoře strategického, taktického i operativního řízení organizace pomocí metodicky správně propojených nefinančních a finančních informací o hospodaření úřadu i jím zřizovaných organizací. Z velkého objemu účetních i jiných dat prezentuje výstupy ve formě klíčových ukazatelů výkonu, na jejichž základě lze formovat strategická i operativní rozhodnutí.

Významné zefektivnění strategického i taktického řízení
Jednoduchá orientace v klíčových ukazatelích výkonu
Analýza vlivu odchylek i hodnocení stávající efektivity

Výběr modulů

Zajímají Vás i jiné funkční oblasti?