Co vám přinášíme?

Kompaktní systém modulů, který umožňuje uživateli pohodlnou analytickou a operativní správu majetku v souladu s legislativními předpisy spojenými právě s životním cyklem majetku. Automatizuje mnohdy náročné procesy spojené s účtováním a odpisováním dlouhodobého majetku, tvorbou podkladů pro Pomocný analytický přehled i fyzickou inventarizací majetku.

Získání patřičně podrobného přehledu o stavu majetku
Zajištění průkaznosti a transparentnosti hospodaření
Analytická i operativní správa v jediném systému

Výběr modulů

Zajímají Vás i jiné funkční oblasti?