Charakteristika produktu

Tvorba a účtování všech typů účetních dokladů s uživatelsky definovanými výstupy.

Modul umožňuje vytvářet a účtovat všechny typy účetních dokladů. Nejvíce uplatnění nalezne v oblasti tvorby opravných dokladů k dokladům vzniklým v ostatních modulech ekonomického systému GINIS a při účtování nespárovaných plateb. Modul plnohodnotně podporuje elektronický schvalovací proces. Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii a kdykoli je možno jednoduše dohledat okamžik provedené změny i jejího autora.

Mám zájem o produkt

Výhody a přínosy

  • Přehledné, jednoduché a uživatelsky komfortní zpracování účetních dokladů
  • Garantovaný soulad veškerých účetních procesů s platnou legislativou
  • Maximální průkaznost účetnictví díky provázanosti s ostatními komponentami systému
  • Zajištění jednoznačné zodpovědnosti za procesy zpracování účetních dokladů
  • Eliminace chybovosti při zpracování účetnictví díky zabudovanému systému kontrol
  • Snadná orientace uživatele v systému díky nápovědám (typy dokladů, účtový rozvrh, atd.)

Zaujal vás produkt
Pořizovač účetních dokladů ?

Zašlete nám nezávaznou poptávku a my se vám ozveme.

Mám zájem