Co vám přinášíme?

Široce modifikovatelný nástroj pro správu a řízení všech typů dokumentů v organizaci. Jedná se o DRMS systém vytvořený i udržovaný v naprostém souladu se související legislativou i Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Svým uživatelům kromě řádu a přehledu nabízí i přívětivé rozhraní.

Důvěryhodný páteřní systém pro řízení dokumentů
Zdroj dat pro analýzy, controlling i řízení organizace
Zajištění souladu s legislativou i Národním standardem

Výběr modulů

Zajímají Vás i jiné funkční oblasti?