Charakteristika produktu

Evidence úkolů, dohled nad jejich plněním s možností předání úkolu nebo jeho části.

Nástroj představuje komplexní řešení sdílené agendy úkolů. V modulu jsou úkoly chápány jako evidované činnosti vyvolané písemným zadáním s termíny splnění a s povinností hlásit splnění, případně i průběh nebo ohrožení splnění úkolu. V rámci jednoho úkolu je jeden konkrétní nositel odpovědný za splnění celého zadání jednomu konkrétnímu zadavateli. Nositel může přenášet část, nebo celé zadání na další pracovníky.

Mám zájem o produkt

Výhody a přínosy

  • Evidence i složitě strukturovaných úkolů – geneze hlavního úkolu na podřízené
  • Komplexní řešení sdílené agendy úkolů i komunikace zadavatele s nositelem
  • Možnost předání části nebo celého úkolu na další pracovníky (zachování zodpovědnosti)
  • Úkolový list jako primární entita s možností připojení souvisejících dokumentů
  • Úkol jako evidovaná činnost vyvolaná písemným zadáním i termínem splnění
  • Získání postupu plnění úkolů díky seřazené množině souvisejících dokumentů

Zaujal vás produkt
Úkoly ?

Zašlete nám nezávaznou poptávku a my se vám ozveme.

Mám zájem