Charakteristika produktu

Propojení evidence ve formě podrobných majetkových karet s účetnictvím organizace.

Snadná pomoc při řešení povinných účetních odpisů (v souladu s Českým účetním standardem č. 708) i správy majetku v jediném programu. V Technické evidenci majetku se ke každé majetkové položce přiřadí doba jejího používání a program si sám vytvoří odpisový plán. Dokáže zaúčtovat odpisy do účetnictví díky vazbě na program WFIO. Pro rychlejší práci s daty jsou zde navíc hromadné operace. Pro pořizování dat je využíváno vazeb do připravených číselníků.

Mám zájem o produkt

Výhody a přínosy

  • Efektivita díky přenášení odpisování automaticky do účetnictví a naopak
  • Hromadné opravy, vyřazení, tisk karet či převedení na jiné umístění v evidenci majetku
  • Možnost mnoha variant filtrování dat, řazení informací, seskupování atd.
  • Plný soulad se související legislativou včetně Českého standardu č. 708
  • Evidence technického zhodnocení majetku, nástroj pro tvorbu odpisových plánů
  • Usnadnění práce uživatele díky provázanosti majetkové evidence s účetnictvím organizace

Zaujal vás produkt
Technická evidence majetku – vazba na účetnictví?

Zašlete nám nezávaznou poptávku a my se vám ozveme.

Mám zájem