Manage smartly
+420 567 309 136
Úkoly

Úkoly (UKO)

Modul UKO systému GINIS je program sloužící především k evidenci úkolů, sledování jejich plnění s možností předání části nebo celého úkolu dalšímu zaměstnanci.

Základní funkce modulu

 • Úkol je evidovaná činnost vyvolaná písemným zadání s termínem splnění
 • Provázání hlavních a podřízených úkolů
 • Evidence a sledování i složitě strukturovaných úkolů
 • Komunikace se zadavatelem úkolů
 • Primární entitou agendy je úkolový list (profil úkolu), který mohou provázet související dokumenty

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul UKO představuje komplexní řešení agendy úkolů, která je agendou sdílenou. V modulu jsou úkoly chápány jako evidované činnosti vyvolané písemným zadáním s termíny splnění a s povinností hlásit splnění, případně i průběh nebo ohrožení splnění úkolu. V rámci jednoho úkolu je jeden konkrétní nositel odpovědný za splnění celého zadání jednomu konkrétnímu zadavateli. Nositel může přenášet část, nebo celé zadání na další pracovníky (nezbavuje se ale zodpovědnosti za splnění jemu zadanému úkolu). Umožňuje evidenci a sledování i složitě strukturovaných úkolů – tzv. genezi (rozpad) úkolu hlavního na úkoly podřízené. Úkolový list obsahuje jednak strukturované evidenční údaje s pevnou délkou (číslo úkolu, termín splnění atd.) a jednak údaje textové (název úkolu, zadání atd.). Je nositelem veškerých informací o úkolu se souvisejícími dokumenty (hlášení o převzetí a splnění úkolu, urgence, avízo, atd.). Slouží k evidenci a sledování postupu plnění zadaného úkolu popř. ke komunikaci mezi zadavatelem a nositelem úkolu v rámci této agendy. Vytvořením množiny těchto dokumentů patřících pouze jednomu úkolu (seřazené dle data vzniku dokumentu) získáme postup plnění právě tohoto jediného úkolu.

Výhody a přínosy

 • Kompletní řešení agendy úkolů
 • Úkoly jsou sdílenou agendou
 • Možnost seskupení dokumentů patřící k jednomu úkolu
 • Evidence postupu plnění úkolu
 • Možnost předání části nebo celého úkolu na další pracovníky
 • Komunikace mezi zadavatelem a nositelem úkolu

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno