Rozpočet, účetnictví a výkaznictví

Co vám přinášíme?

Komplexní řešení správy základních ekonomických procesů v uživatelsky přívětivém prostředí a v naprostém souladu s platnou legislativou. Účetnictví a přípravu rozpočtu, jeho změn a čerpání. Dále zpracování uživatelských nebo legislativně definovaných výstupů. To je jen krátký výčet možností, které získáte.

Přehledné zpracování ekonomických procesů
Provázanost s dalšími subsystémy v rámci GINIS
Široké portfolio výstupů a uživatelských sestav

Výběr modulů

Zajímají Vás i jiné funkční oblasti?