Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Praha drží prim v otevřenosti svých dat, pomáhá jí GINIS

Porovnání otevřenosti statutárních měst vede s velkým přehledem Praha. Srovnání přinesl magazín magazín Smart Cities. Hlavnímu městu v tom pomáhá její Jednotný ekonomický systém na platformě GINIS, ze kterého lze efektivně připravit open data pro jejich další využití.
V rámci vyhodnocení byly nalezeny příklady pokročilého řešení open dat. Praha tak může sloužit jako příkladné řešení pro otevírání dat a jako inspirace pro další města. Podle magazínu je hlavní město výjimečné tím, že jsou na jejím webu plně dostupná metadata.

Systém GINIS je například zdrojem pro open data všech doručených (dodavatelských) faktur za rok 2015. Občané mohou procházet všechny smluvní vztahy od jejich předmětu až po fakturovanou částku. Kniha došlých faktur je samozřejmě provázána s dalšími moduly a evidencemi. Propojení umožňuje zobrazení dat dle povahy smluvního vztahu tak, jak jsou v systému GINIS zaznamenány.

pragl-opendata-(1).jpg

Praha a open data

 • od 1. 4. 2015 jsou poskytována Otevřená data hl. m. Prahy 
 • informuje o tom, co jsou otevřená data, a jejich pozitivních aspektech
 • k dispozici je přehled dat s možností kategorizace 
 • otevřená data jsou publikována ve formátech: SHP, geoJSON, GML, DXF, rastrových formátech TIFF a JPG
 • existuje možnost vyhledávání dat
 • ke každé datové sadě existují metadata – dostupné i ve formátu xml
 • metadata jsou specifikována dle směrnice INSPIRE
 • možnost stažení dat.
http://www.scmagazine.cz/casopis/02-15/zebricek-otevrenosti-statutarnich-mest-cr?locale=cs

http://opendata.praha.eu/dataset/p6-faktury-2015Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr