Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC generálním partnerem konference Úplné elektronické podání

Konference Úplné elektronické podání proběhla dnes, 16. února 2016, v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Akce se zúčastnili zástupci krajských, městských i obecních úřadů, kterých se tato problematika dotýká po stránce provozu jejich organizací nebo kteří se zajímali o dotační podporu pro související softwarové a hardwarové vybavení. Společnost GORDIC byla generálním partnerem konference.
V prvních hodinách akce se řeč stočila především k Registru smluv. Zákon o registru smluv vstupuje v účinnost 1. července tohoto roku, kdy by měl také začít fungovat registr smluv jako informační systém veřejné správy. Ukazuje se, že dosud existuje řada otevřených, především metodických otázek, např. zda je objednávka nad 50 tis. Kč smlouvou ve smyslu zákonu a podléhající tedy povinnosti zveřejnění.
 
Jak poznamenali zástupci MV ČR v čele Romanem Vrbou, situaci po metodické stránce komplikuje fakt, že zákon vznikal v poslanecké sněmovně a jeho předkladatelem a tudíž gestorem není žádný resort. Vnitro tak chce v nejbližších týdnech a měsících načerpat co nejvíce připomínek z veřejné správy a převést je následně do podoby metodických doporučení.
 
Ředitel Správy základních registrů Michal Pešek se věnoval mj. tomu, co přinesou nové občanské průkazy s čipem, které budou vydávány bezplatně od 1. ledna 2017. Každý čip bude mít autentizační certifikát, který bude sloužit ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Podle Peška bude prokázání identity prostřednictvím občanského průkazu představovat nejvyšší stupeň autentizace.

Úplné elektronické podání z pohledu stejnojmenné dotační výzvy se tak trochu dostalo do pozadí a z úst zástupce ministerstva pro místní rozvoj se účastníci konference příliš novinek nedozvěděli. Výzva tak zřejmě zůstává pro mnoho organizací dál „neuchopitelná“.  MMR ovšem chystá řadu dalších dotačních titulů pro podporu rozvoje elektronizace veřejné správy a již března také odstartuje série souvisejících seminářů.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr